Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obligacje Przemyśla debiutują na giełdzie!

Już jutro, 6 marca br., obligacje Przemyśla zadebiutują na rynku Catalyst. Uroczysty debiut odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Obligacje zostały wyemitowane w sześciu seriach od D 12 do I 12, po 4070 sztuk w każdej serii i wartości nominalnej 1000 zł. Gmina Miejska Przemyśl pozyskała w ten sposób 24 420 000 zł. Organizatorem emisji jest PKO Bank Polski S.A.

Pieniądze z emisji obligacji samorząd Przemyśla są przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi, w dużej mierze skierowanymi na poprawę infrastruktury drogowej miasta – budowę drogi obwodowej Przemyśla.  To najważniejsze zadanie inwestycyjne od kilkudziesięciu lat, bez najmniejszych opóźnień, zostało zakończone w ubiegłym roku.
Emisja obligacji jest bardziej korzystną formą pozyskiwania pieniędzy przez miasto, niż kredyt bankowy, nie bez znaczenia jest także to, że obecność na rynku kapitałowym oraz informacje o emisji obligacji przez samorząd Przemyśla, przyczynią się do promocji Przemyśla.
Kolejne serie obligacji będą wykupywane w rocznych odstępach (po upływie 12 lat od daty emisji serii D12, skończywszy na 17 latach po emisji serii I12). Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M.

Zapraszamy do śledzenia uroczystości debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Transmisja live z tego wydarzenia będzie dostępna pod adresemhttp://gpwmedia.pl/przemysl/ Początek uroczystości: godzina 10.30

JPGNULL (94,49KB)

Wersja XML