Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA III”

Przemyśl dn. 1.03.2013r.


INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA III”Informujemy że w dniu 14.03.2013r. o godzinie 17.00 w siedzibie Zarządu Osiedla Nr 4 „Lipowica”
przy ul. Wysockiego 8 w Przemyślu odbędzie się spotkanie dotyczące konsultacji społecznych w sprawie
opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowica III” położonego pomiędzy
terenami obowiązujących MPZP „Lipowica I”,  „Wysockiego II/04” i Wysockiego IV/04” oraz ulicami:
M. Wołodyjowskiego, J. Wysockiego, Armii Krajowej, I. Paderewskiego i Z. Chrzanowskiej,
Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie się mieszkańców i właścicieli nieruchomości z propozycją
zagospodarowania wolnych od zabudowy terenów w północno-wschodniej części miasta i uporządkowanie
przestrzenne i komunikacyjne obszarów zabudowanych.
Osoby do kontaktu pod nr telefonu (16) 678 37 16: projektant planu:   mgr inż. arch. Janusz Napora

JPGmapa

Wersja XML