Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Przemyśla dot. oferty Fundacji Polsko-Japońskiej YAMATO

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 25.02.2013r. Fundacja Polsko-Japońska YAMATO Centrum, Kultury Japońskiej w Przemyślu złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XII Festiwal Kultury Japońskiej "Wiosenny powiew Japonii" w Przemyślu.

W okresie od 27.02.2013r. do 05.03.2013r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnie zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Fundacją Polsko - Japońską Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego.  

 

PDFOgłoszenie (354,99KB)

PDFOferta Fundacji Polsko-Japońskiej YAMATO (5,21MB)

Wersja XML