Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakłady Usługowe "Południe" zbudują w Przemyślu RIPOK

25 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki Zakłady Usługowe "Południe", na którym przedstawiono pierwsze plany dotyczące budowy w Przemyślu zakładu przetwarzania odpadów komunalnych. Firma jest użytkownikiem wieczystym, wyłonionym w drodze przetargu, terenów przy ul. Piastowskiej, położonych j  bezpośrednio przy funkcjonującym składowisku odpadów komunalnych. Akt notarialny umowy oddania w użytkowanie wieczyste podpisany został 14 lutego w Krakowie.

Zgodnie z umową na wspomnianym terenie powstaną budynki oraz urządzenia zakładu przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości min. 30 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 15.000 Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji,  który będzie spełniał warunki pozwalające zakwalifikować go jako regionalny zakład przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Teren ma powierzchnię 6, 3 ha. Termin rozpoczęcia inwestycji wstępnie określony został na 1 stycznia 2014r. – zakończenia i uruchomienia zakładu na 1 czerwca 2015 roku. W trakcie spotkania w Urzędzie Miejskim omawiano jednak możliwości zmiany tego harmonogramu, tak aby jeszcze w tym roku możliwe było uruchomienie linii mechanicznego przetwarzania odpadów.

Wersja XML