Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu zasad zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego element wspomagania szkół i placówek

Szanowni Państwo,

W związku z organizacją bezpłatnego szkolenia, na zlecenie ORE, zapraszam na termin

Przemyśl 7-8 marca 2013 r.

W szkoleniu mogą brać udział dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz wicedyrektorzy w przypadku zespołów szkół, szkolenie dotyczy również dyrektorów/wicedyrektorów

W bezpłatnych szkoleniach uczestniczyło już ponad 4000 dyrektorów

Na szkoleniu mają Państwo zapewnione bezpłatnie materiały, certyfikaty, wyżywienie.

W załączeniu znajdują się potrzebne dokumenty. Proszę o wypełnienie i niezwłoczne przesłanie skanu lub faxu.

Oryginały z wszystkimi podpisami i pieczątkami proszę wysłać pocztą tradycyjną listem poleconym.

 

Koordynator projektu

Adrian Bogusławski

Dział projektu 
 
MDDP Akademia Biznesu
Budynek Horizon Plaza
Domaniewska 39 A | 02-672 Warszawa
tel. (48) (22) 208 21 29 | fax. (48) (22) 211 20 92
ore@akademiamddp.pl | www.akademiamddp.pl

Wersja XML