Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MK.8 – SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU (NIE ZAJĘTYCH POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE)


DOTKarta usługi

Wersja XML