Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 8 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim  w Przemyślu odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w całości poświęcone konsultacjom projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

Wersja XML