Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi  w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium w ramach Programu Pomocy Dzieciom.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł i jest ono przyznawane na okres jednego roku.
Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków pracownik Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES kontaktuje się z wybranymi rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do stowarzyszenia w celu dokonania weryfikacji.  

Wnioski o stypendia na lata 2013/2014 przyjmowane są do dnia 28 lutego 2013r. 

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem ww. stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka – Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000014574
Katowice – ul. Kościuszki 46 – tel. 32 205 38 80
e-mail: spes@spes.org.pl

Wersja XML