Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Gospodarki Lokalowej

Wydział Gospodarki Lokalowej
ul. Wodna 11

Imię i Nazwisko telefon nr wew. nr pok.
Lucyna Sarosińska - Naczelnik 16-6752015 417 308
       
Robert Rybotycki 16-6752015 334 307
Teresa Niemiec 16-6752109 335 307
Artur Morawski 16-6752001 454 307
Małgorzata Wajda 16-6752017 416 310
Anna Wilczak | Anna Strzelec 16-6752018 418 312
Joanna Szybiak 16-6752055 538 312
Dorota Głuszko | Sylwia Nastal 16-6782189 411 309

 


Klauzula informacyjna:

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA.docx
 

Karty usług:

GL.1 Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym

DOCXGL.1 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE PRZETARGOWYM.docx
 

GL.2 Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

DOCXGL.2 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM.docx
 

GL.3 Wynajem lokalu mieszkaniowego z zasobów komunalnych

DOCXGL.3 WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW KOMUNALNYCH.docx
DOCXInfromacja_do_wniosku 05.03.2019.docx
DOCWniosek_o_wynajem_lokalu.doc
DOCZaswiadczenie_o_zarobkach.doc

GL.4 Wynajem lokalu socjalnego z zasobów komunalnych

DOCXGL.4. WYNAJEM LOKALU SOCJALNEGO Z ZASOBÓW KOMUNALNYCH.docx
 

GL.5 Adaptacja strychu w budynku stanowiącym mienie Gminy Miejskiej Przemyśl

DOCXGL.5 ADAPTACJA STRYCHU W BUDYNKU STANOWIĄCYM MIENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL.docx
 

GL.6 Zezwolenie na wykreślenie hipoteki przymusowej nieruchomości ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa z tytułu remontu budynku

DOCXGL.6 ZEZWOLENIE NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ NIERUCHOMOŚCI USTANOWIONEJ NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU REMONTU BUDYNKU.docx
 

GL.7 Dobrowolna zamiana lokalu mieszkalnego pomiedzy najemcami

DOCXGL.7 DOBROWOLNA ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO POMIĘDZY NAJEMCAMI.docx
DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR WNIOSKU O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO.docx
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW.doc
 

GL.8 Podnajem mieszkania komunalnego

DOCXGL.8 PODNAJEM MIESZKANIA KOMUNALNEGO.docx
 

GL.9  Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci głównego najemcy

DOCXGL.9 POTWIERDZENIE WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU LOKALU PO ŚMIERCI GŁÓWNEGO NAJEMCY.docx
 

GL.10 Podział, poszerzenie, scalenie zajmowanego lokalu mieszkalnego

DOCXGL.10 PODZIAŁ, POSZERZENIE, SCALENIE ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO.docx
 

GL.11 Prowadzenie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych w których Powiat i Gmina posiadają udziały

DOCXGL.11 PROWADZENIE SPRAW DOTYCZĄCYCH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, W KTÓRYCH POWIAT I GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL POSIADAJĄ UDZIAŁY.docx
 

GL.12 Zwrot kaucji mieszkaniowych

DOCXGL.12 ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWYCH.docx
 

GL.13 Regulacja tytułów prawnych

DOCXGL.13 REGULACJA TYTUŁÓW PRAWNYCH.docx
 

GL.14 Sprzedaż lokali mieszkalnych będących własnością Gminy

DOCXGL.14 SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH.docx
DOCZAŁĄCZNIK - WZÓR WNIOSKU O SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO.doc
 

Wersja XML