Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Gospodarki Lokalowej

Wydział Gospodarki Lokalowej
ul. Wodna 11

Imię i Nazwisko telefon nr wew. nr pok.
Lucyna Sarosińska - Naczelnik 16-6752015 417 308
       
Robert Rybotycki 16-6752108 334 303
Teresa Niemiec 16-6752109 335 307
Artur Morawski 16-6752001 454 307
Aneta Cichocka 16-6752017 416 304
Anna Wilczak | Anna Strzelec 16-6752018 765, 418 305
Joanna Szybiak 16-6752055 538 305
Dorota Głuszko | Sylwia Nastal 16-6782189 411 303

 


 

 

 

Wersja XML