Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców

 

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców

zaprasza na szkolenie


INSTRUKTOR TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ –
SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA NARCIARSKA

Program kursu:

1. Turystyka narciarska jako forma turystyki kwalifikowanej.
2. Organizacja imprez turystyki narciarskiej.
3. Bezpieczeństwo w turystyce narciarskiej.
4. Rekreacja i animacja czasu wolnego (narciarstwo zjazdowe).
5. Znakowane szlaki narciarskie.
6. Metodyka prowadzenia wycieczek narciarskich (narciarstwo biegowe i tourowe) - ćwiczenia.
7. Metodyka nauki jazdy na nartach (elementy podstawowe i ewolucje w zjeździe) - ćwiczenia.
8. Podstawy pilotażu i przewodnictwa - ćwiczenia.
9. Prowadzenie grupy narciarskiej, nauka i korygowanie techniki jazdy do stopnia podstawowego, orientacja w terenie, praca z mapą - ćwiczenia.

Termin kursu:  09 - 10.02.2013 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.ttpik.pl/turystyka/190-instruktor-turystyki-kwalifikowanej-turystyka-narciarska

Wersja XML