Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie kunkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację w 2013 roku znajduje sie w załączniku. 

DOTNULL

Wersja XML