Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Służby podsumowały ubiegły rok

We wtorek 8 stycznia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Obradom przewodniczyli wspólnie Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla i Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji, straży i jednostek, które współdziałają ze sobą w sytuacjach kryzysowych. Przedstawili oni sprawozdania z działań podejmowanych w ubiegłym roku.

JPGSłużby podsumowały ubiegły rok (632,85KB)

JPGSłużby podsumowały ubiegły rok (489,21KB)

JPGSłużby podsumowały ubiegły rok (613,84KB)

JPGSłużby podsumowały ubiegły rok (648,51KB)

Wersja XML