Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla - do końca stycznia czekamy na wnioski

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych zostanie przyznana Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.

Zgodnie z regulaminem, Nagroda przyznawana jest raz  w roku osobom fizycznym i prawnym, a także innym podmiotom za wybitne działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury, m.in. za dokonania twórcze, artystyczne i naukowe, ochronę dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury, aktywizację życia kulturalnego mieszkańców itp.

Szczegółowe informacje na temat Dorocznej Nagrody oraz regulamin przyznawania można uzyskać na stronie www.przemysl.pl - Urząd Miejski – Przewodnik po Urzędzie – Wydział Kultury oraz bezpośrednio w Wydziale (Rynek 1, pok. 32 tel. 016 678-31-70).

Wnioski do Nagrody za rok 2012  należy składać w terminie do 31 stycznia 2013r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zaklejonej kopercie z dopiskiem Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.

Wersja XML