Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA PRZY UL. KOPERNIKA 9

1. Nieruchomość: zabudowana, położona przy ul. Kopernika 9

2. Powierzchnia: działki nr 337/2 o pow. 0,3112 ha i nr 323/2 o pow. 0,0027 ha w obr. 207
Budynek użytkowy, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, o pow. uż. 529,61 m2 (dotychczas Przedszkole Nr 13) Rejestr zabytków A-849

3. Forma udostępnienia: zbycie w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji: Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I” uchwalonego Uchwałą Nr 120/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2010 r.  nieruchomość położona jest w całości w obszarze oznaczonym symbolem „U/ZP” - teren przeznaczony pod zabudowę usługowo-handlową z zielenią urządzoną.

5. Stan prawny: uregulowany, działki są własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

6. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 tel. 16 675-21-27 lub 675-12-10, email: mk@um.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij tutaj

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGOgród

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGStrych

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGOgród

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGOgród

JPGOgród

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9

Wersja XML