Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 5 grudnia 2012 r. w  Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie Pana Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Przemyśla.  

W spotkaniu udział wzięli: naczelnik Wydziału Kultury, naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Uczestnicy zapoznali się m.in. z przyjętym w dniu 29 listopada 2012 r. Programem Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Ponadto zaproszeni goście przedstawili informacje dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy UE, działalności nowo utworzonego Centrum Informacji i Wspomagania w Przemyślu oraz funkcjonowania Miejskiej Rady Organizacji. 

Ważnym punktem spotkania były wybory do Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych, które przeprowadzili Pan Grzegorz Nowakowski oraz Pani Renata Stefaniak. W ich wyniku przedstawicielami przemyskich organizacji w Podkarpackiej Radzie zostali: Pani Magdalena Betleja – Towarzystwo Muzyczne oraz Pan Ludomir Lewkowicz – Stowarzyszenie „Wolne Miasto Przemyśl”.

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu 5 grudnia 2012 r. (79,72KB)

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu 5 grudnia 2012 r. (61,49KB)

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu 5 grudnia 2012 r. (68,80KB)

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu 5 grudnia 2012 r. (72,40KB)

Wersja XML