Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W załączeniu ogłoszenie otwartego konkursu ofert, wzór oferty, wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.
 

 

 

DOTWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (117,50KB)

DOTWzór oferty (120,50KB)

PDFTreść ogłoszenia (5,34MB)

PDFInstrukcja wypełniania oferty (139,70KB)

Wersja XML