Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013. 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.

 

DOTWzór oferty (120,50KB)

PDFInstrukcja wypełniania oferty (139,70KB)

PDFZarządzenie Nr 501/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pomocy społecznej w roku 2013 (3,77MB)

Wersja XML