Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie "Orlika" w prezencie mikołajowym

Szczególny prezent mikołajowy otrzymała dzisiaj młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego - 6 grudnia br. uroczyście przekazany został społeczności szkolnej kompleks boisk sportowych zrealizowany w ramach programu "Moje boisko – Orlik 2012". Obejmuje on m.in. boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, piłka siatkowa) zaplecze szatniowo - sanitarne. To już trzeci w naszym mieście "Orlik" (oprócz nich funkcjonują także "Biały Orlik" przy ul. Dworskiego, w ramach tego programu powstał również "Orlik lekkoatletyczny" na Stadionie "Juvenia").

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Senator RP Andrzej Matusiewicz, Prezydent Robert Choma, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Jan Bartmiński wraz z radnymi, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 Dorota Kotuła, nauczyciele i młodzież szkolna, przedstawiciele Rady Rodziców i samorządu Szkoły przedstawiciele wydziałów UM zaangażowanych w inwestycje oraz firm realizujących i nadzorujących budowę. Po wystąpieniach Prezydenta, parlamentarzystów oraz osób reprezentujących szkołę, nastąpiło przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu przez Proboszcza Parafii św. Józefa ks. Stanisława Mierzwę. Sportowym otwarciem "Orlika" był konkurs rzutów karnych, w którym wzięli udział uczestnicy uroczystości i młodzież szkolna, a w rolę bramkarza wcielił się na chwilę Poseł Piotr Tomański. Spotkanie zakończył krótki program artystyczny przygotowany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 4.

 


Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym)
przy SP nr 4 w Przemyślu


Przedsięwzięcie realizowane na terenie ogrodzonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl i przekazanej w trwały zarząd dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego przy ul. Św. Jana Nepomucena 10 w Przemyślu.


W ramach inwestycji przewidziano:
1. Budowę boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem o wymiarach 30,0m x 62,0m - nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”
2. Budowę boiska wielofunkcyjnego (wyposażenie do piłki koszykowej, wyposażenie do piłki siatkowej) o wymiarach: 19,1m x 32,1m - nawierzchnia poliuretanowa
3.  Ogrodzenie terenu – 251,77 m, piłko chwyty – 35,0 m
4.  Oświetlenie terenu - projektory zamocowane na 8 masztach
5.  Chodniki i schody terenowe – chodniki poszerzone w wzdłuż boisk z możliwością ustawienia trybun lub ławek
6.  Przebudowę pomieszczeń w budynku SP nr 4 na zaplecze szatniowo – sanitarne wraz z przebudową schodów zewnętrznych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych
7.  Przebudowa przyłącza:
- wodociągowego
- ciepłociągu
- budowa: kanalizacji deszczowej z drenażem
- budowa instalacji zewnętrznej oświetleniowej boisk i kanalizacji kablowej.
8. Monitoring wizyjny

 

Całkowity koszt budowy wraz z dokumentacją projektową i nadzorem: 1.232.679,47 zł.
- najtańszy z wybudowanych a jednocześnie stanowiący największe wyzwanie w związku z licznymi, w/w kolizjami z istniejącym uzbrojeniem terenu, dla porównania Orlik przy Bakończyckiej: 1.275.771,18 zł. i przy Dworskiego: 1.700.175,23 zł.

Dofinansowanie:
- MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI : 500 000 zł
- URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO : 333 000 zł

Przekazanie placu budowy 18.07.2012 r. - termin zakończenia robót (zgodny z umową): 30.10.2012r.

Projektant: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz;

Wykonawca generalny: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Podwykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Montażowe „UNIBET”,

Inspektor nadzoru: „Inwest-Rol”
 

JPGPoświęcenie obiektu

JPGWystąpienia uczestników uroczystości - Prezydent Robert Choma

JPGPrezenty od dzieci otrzymali także uczestnicy uroczystości.

JPGPodziękowania od Dyrektor Szkoły Doroty Kotuły

JPGKilka słów od Posła Piotra Tomańskiego

JPGWystąpienia uczestników uroczystości - Prezydent Robert Choma

JPGWystąpienia uczestników uroczystości - Senator Andrzej Matusiewicz

JPGKonkurs rzutów karnych

JPGKonkurs rzutów karnych

JPGJak zwykle w takim dniu i przy takiej okazji nie zabrakło prezentów dla dzieci - piłek.

JPGNULL

JPGJak zwykle w takim dniu i przy takiej okazji nie zabrakło prezentów dla dzieci - piłek - m.in. od Prezydenta, radnych Roberta Bala i Janusza Łukasiewicza

JPGPrzecięcie wstęgi

JPGMłodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 4

JPGMłodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 4

JPG...i młodzieży szkolnej

Wersja XML