Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projekcie dla nauczycieli i instruktorów kształcących w kierunkach rolniczych - AGRO na 6-stkę

Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować Państwa o możliwości wzięcia udziału przez nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych w bezpłatnym projekcie dofinansowanym ze środków POKL pt. ”AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli   i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce” realizowanym pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach poddziałania 3.4.3.

Projekt jest cenną inicjatywą zmierzającą do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół nauczających zawodów związanych z  produkcją rolniczą, techniką rolniczą, ogrodnictwem, kształtowaniem krajobrazu, przetwórstwem spożywczym, agrobiznesem, turystyką wiejską, usługami gastronomicznymi, rybactwem śródlądowym oraz  inżynierią środowiska i melioracją. 

Jest to już ostatnia szansa na całkowicie bezpłatne podniesienie kwalifikacji nauczycieli w ramach projektów finansowanych ze środków EFS w latach 2007-2013 (konkurs na dofinansowanie projektów z poddziałania 3.4.3 POKL został zamknięty).

Oferta obejmuje bezpłatne, atrakcyjne szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na zaprezentowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych stosowanych w kraju i Unii Europejskiej realizowane w formie stacjonarnej jak również e-learningowej (dodatkowo platforma edukacyjna będzie udostępniona dla szkół które wezmą udział w projekcie).

Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w doskonalących ich rzemiosło praktykach w  przedsiębiorstwach realizowanych w nowoczesnych firmach związanych branżowo z nauczanym przez nich zawodem, co da możliwość  nawiązania długotrwałej współpracy i wymiany doświadczeń celem umożliwienia stałego podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Projekt ponadto umożliwia wzięcie udziału w wizytach studyjnych do przedsiębiorstw branż  rolniczych w  krajach Unii Europejskiej.

Dokładne informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej http://agro.eduportal.pl

 

Z poważaniem,

Jolanta Mrozek

Pion Projektów  Sektorowych

 

COMBIDATA Poland sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 15

81-387 GDYNIA

Tel. 58 55 95 45

Wersja XML