Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w konkursie "Anioły"

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium" serdecznie zaprasza do udziału w konkursie "ANIOŁY".

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich; wychowanków placówek opiekuńczych, świetlic środowiskowych, bibliotek, grup osiedlowych, wspólnot przyparafialnych i innych z terenu powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa 14 grudnia 2012 r.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie oraz w Paradzie Aniołów, która odbędzie się 6 stycznia 2013 roku na zakończenie konkursu.

Szczegółowe informacje o Paradzie Anielskiej będą dostępne po 15 grudnia 2012 na stronie internetowej www.przemysl.michalitki.pl

 

DOTRegulamin konkursu "Anioły"

Wersja XML