Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu 24 października 2012r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyślu po raz drugi przyłączyła się do obchodów  i zorganizowała działania w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod tegorocznym hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”.

Inicjatorem  IV edycji OTK było Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (SDSiZ RP) w Warszawie.

Obchody OTK w PPP miały miejsce w dniu 24 października 2012 r. Koordynatorem i prowadzącą zajęcia była Pani pedagog-doradca zawodowy mgr Bogusława Jakubiec. Obchodom towarzyszyły  następujące działania:

1.Prezentacja multimedialna „Jak wybrać zawód?” – mająca na celu dostarczenie uczestnikom, wiedzy na temat czynników warunkujących trafny wybór szkoły i zawodu.

2.Warsztaty dla uczniów klas III gimnazjum „Mój herb czyli co wiem o sobie” – mających na celu lepsze poznanie siebie w kontekście właściwego wyboru szkoły i zawodu.

W warsztatach brało udział 23 uczniów z Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu wraz ze swoimi opiekunami: Panią pedagog mgr Beatą Janiuś oraz Panem psychologiem mgr Przemysławem Gawczyńskim.

Zainteresowanie powyżej zaproponowaną  formą pracy, było bardzo duże wśród przemyskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dlatego powyższe spotkanie jest inauguracją dalszych całorocznych działań w ramach współpracy PPP ze szkołami w  zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Proponujemy również warsztaty, treningi, spotkania informacyjne, porady indywidualne i grupowe dla młodzieży. Istnieje też możliwość skorzystania z prezentacji filmowych z serii „Kalejdoskop Zawodów” na przedstawionych filmach młodzież może uzyskać odpowiedź na pytania. Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są jego plusy i minusy? Gdzie można zdobyć potrzebne wykształcenie?

Opracowała:

Bogusława Jakubiec

Wersja XML