Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, położonych przy ul. Chrobrego i ul. Wyszyńskiego

OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszony wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Przemyślu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych, położonych w obrębie 202 m. Przemyślu, oznaczonych jako:

 1. działka nr 2907/8 o powierzchni 0,0447 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, wraz z udziałem 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2907/5 o powierzchni 0,1451 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00095492/7, położona przy ul. Bolesława Chrobrego;
 2. działka nr 2910 o powierzchni 0,0723 ha, objęta księga wieczystą nr PR1P/00071688/4, wraz z udziałem w wysokości 1/15 niewydzielonych części w działce nr 2907/11 o powierzchni 0,1997 ha objętej księgą wieczystą nr PR1P/00102193/4 oraz w działkach nr 2907/9 o powierzchni 0,0184 ha i nr 1377 o powierzchni 0,0017 ha, objętych KW Nr PR1P/00096841/6, położona przy ul. Bolesława Chrobrego;
 3. działka nr 2911 o powierzchni 0,0787 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, wraz z udziałem w wysokości 1/15 niewydzielonych części w działce nr 2907/11 o powierzchni 0,1997 ha objętej księgą wieczystą nr PR1P/00102193/4 oraz w działkach nr 2907/9 o powierzchni 0,0184 ha i nr 1377 o powierzchni 0,0017 ha, objętych KW Nr PR1P/00096841/6, położona przy ul. Bolesława Chrobrego;
 4. działka nr 2916/4 o powierzchni 0,0886 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, położona przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 5. działka nr 2916/5 o powierzchni 0,0813 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, położona przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 8 stycznia 2013 r.

Wersja XML