Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Forum Samorządowego RAZEM

OBWIESZCZENIE

Likwidator stowarzyszenia Forum Samorządowe RAZEM w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 15167/12/203 z dnia 14 listopada 2012 r.,

postanowił

1. Rozwiązać Forum Samorządowe RAZEM w Przemyślu.
2. Wyznaczyć na likwidatora panią Henrykę Kaszyckę-Paniw.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Grunwaldzka 125/33, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

LIKWIDATOR
Henryka Kaszycka-Paniw

 

Wersja XML