Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja nt. Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji – strategie wsparcia

Dyrekcja Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza do udziału w konferencji powiatowej dla dyrektorów/wicedyrektorów, szkół i placówek oświatowych nt.: „Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji – strategie wsparcia” organizowanej w ramach Projektu PCEN „SK-KKO – samokształcenie kierowania kadr zarządzających oświatą w województwie podkarpackim – cz. II”.

Termin konferencji: 3 grudnia 2012r. godz. 10.00-13.00
Miejsce:
PCEN O/Przemyśl ul. Kraszewskiego 7a

Program konferencji:

10.00

11.30

Wersja XML