Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na temat projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. (formularz w załączeniu). Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Konsultacje trwają: od 8 listopada 2012 r. do 14 listopada 2012 r.

Projekt Programu i formularz konsultacji został zamieszczony w dniu 31 października 2012 r.  także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.
Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 16 678-40-10, e-mail: pełnomocnik.ngo@um.przemysl.pl.

 

DOTFormularz

DOTProjekt programu współpracy na rok 2013

Wersja XML