Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. 3-go Maja 55

MKL-III.6840.89.2012.AM9                       Przemyśl, dnia 23 października 2012 r.     

 

OGŁOSZENIE                              

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 miasta Przemyśla, przy ul. 3 Maja 55, oznaczonej jako działka nr 1070 o pow. 0,0700 ha, objętej KW Nr PR1P/00051430/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali nr 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 12A, 13, 15, 16 i 19 w budynku przy ul. 3 Maja 55.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  13.12. 2012 r.

Wersja XML