Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pasowanie na ucznia w SP 5

17.10.2012 r.  w SP nr 5 w Przemyślu odbyła się  uroczystość pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści przybyli na tę uroczystość w odświętnych strojach i z przejęciem uczestniczyli w wydarzeniach. Wszystkim dzieciom towarzyszyli niemniej poruszeni rodzice, a nawet dziadkowie.
Pierwszaki, zaprezentowały krótki program artystyczny, a następnie złożyły ślubowanie. Do grona uczniów SP 5 przyjęła ich Pani Dyrektor Małgorzata Ziober. Wychowawczynie klas pierwszych - pani Brygida Oręczak i Renata Grochowicz, nie kryły dumy ze swoich podopiecznych.
Na koniec  milusińscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. W uroczystości wzięli udział znamienici Goście - Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Tarnawska oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML