Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza

Przemyska Biblioteka Publiczna oraz redakcja Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego zapraszają dzisiaj (23 października br., godz. 18.00, PBP, ul. J. Słowackiego 15) na spotkanie z Michałem Jagiełło, autorem m.in. "Przewodnika po lekturach", którego drugi tom "Razem czy osobno?" ukazał się w tym roku.

Jak pisze sam Michał Jagiełło "Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach" oraz druga część książki, "Razem czy osobno? Przewodnik po lekturach", to opowieść o postrzeganiu Rusinów (Ukraińców), Litwinów i Białorusinów przez polską publicystykę od schyłku XVIII w. do 1918 r. w kontekście zagadnień narodowościowych. Interesuje mnie to, co - drukowane w postaci artykułów prasowych, broszur czy książek - mogło wywierać bezpośredni lub pośredni wpływ na odbiorców i kształtować ich opinie na dany temat. Ciekawi mnie, jak wówczas w naszym piśmiennictwie definiowano pojęcie naród polski oraz jak polskie elity reagowały na ruchy narodowe wśród Rusinów (Ukraińców), Litwinów i Białorusinów. Siłą rzeczy pojawi się też tu kwestia żydowska, ale jedynie sporadycznie (jako uzupełnienie zasadniczego toku rozmyślań). Być może niniejsza opowieść będzie nie tylko przyczynkiem historyczno-archiwalnym, ale również tekstem w jakimś stopniu odnoszącym się do dzisiejszej sytuacji narodowościowej w Europie, a także do obiegowych poglądów Polaków o Kresach i o roli Polski na jej dawnych wschodnich rubieżach.

JPGNULL (168,11KB)

Wersja XML