Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.".

Oferty należy składać do 12 listopada 2012.

Celem zadania publicznego jest w szczególności wsparcie działań skierowanych do Polonii i Polaków za granicą w następujących obszarach:

1. Edukacja Polonii i Polaków za granicą oraz kształcenie młodzieży polonijnej w Polsce.

2. Mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w państwach zamieszkania dla promocji Polski i polskości.

3. Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą.

4. Zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą państw ich zamieszkania z Polską.

5. Wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny.

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz prosimy o uważne zapoznanie się z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania dotacyjnego, regulaminem Konkursu oraz z zapisami Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r., których ostateczna forma została wypracowana po konsultacjach z polskimi podmiotami pozarządowymi oraz organizacjami Polonii i Polaków za granicą.

www.msz.gov.pl

Przygotowała: Maria Kroczek

Wersja XML