Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ul. Wandy

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości:

- przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00050792/3, oznaczonej jako działka nr 1888/6 o powierzchni 0,0066 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wandy.

- przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00050792/3,  oznaczonej jako działka nr 1885/4 o powierzchni 0,0125 ha, działka nr 1887/2 o powierzchni 0,0116 ha, działka nr 1888/3 o powierzchni 0,0114 ha, działka nr 1889 o powierzchni 0,0054 ha  i działka nr 1891/1 o powierzchni 0,0234 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wandy,

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 28 listopada 2012 r.

Wersja XML