Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2013

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2013 i zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2012r. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystki, ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Turystyki, ul. Senatorska 14, Warszawa i na stronie internetowej: www.msport.gov.pl, nr Tel. 22 2443197, 22 2447308.
 

Opr. Wydział Sportu i Turystyki
Tel. 16 675 21 05

Wersja XML