Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbył się VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

W dniach 5-8 września 2012 r. we Wrocławiu odbył się VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich pod hasłem „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość” oraz XIV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W trakcie Powszechnego Zjazdu Archiwistów dyskutowano o najważniejszych problemach związanych m.in. z narodowym zasobem archiwalnym i archiwami, konsekwencjami informatyzacji archiwów oraz urzędów i instytucji. W trakcie XIV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP wybrano nowe władze Stowarzyszenia oraz dokonano zmian w statucie. W zjazdach uczestniczyli także przedstawiciele przemyskiego Oddziału SAP.

Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Przemyślu działa od 1965 r. Jego siedziba mieści się w Archiwum Państwowym przy ul. Lelewela 4. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwistyki, archiwoznawstwa i dyscyplin pokrewnych oraz upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach, a także o prawnych podstawach postępowania z dokumentacją.
W czerwcu 2012 r. wybrano nowe władze Oddziału, których zamiarem jest m.in. upowszechnianie wiedzy na temat działalności Stowarzyszenia oraz Archiwum Państwowego w Przemyślu, a także nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i Urzędem Miejskim.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stron Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
www.sap.waw.pl oraz Archiwum Państwowego w Przemyślu http://www.przemysl.ap.gov.pl/

 

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML