Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczno-fotograficzny "Z CISZY"

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium" serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym "Z CISZY".

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich; wychowanków placówek opiekuńczych, świetlic środowiskowych, bibliotek, grup osiedlowych, wspólnot przyparafialnych i innych z terenu powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego.

Termin przesyłania prac upływa 20 października 2012 r.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Informacje o konkursie oraz jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.przemysl.michalitki.pl
 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

DOTRegulamin konkursu (46,00KB)

Wersja XML