Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy profilaktyczne realizowane przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

Działania profilaktyczne realizowane
przez

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Programy adresowane do uczniów klas IV, V, VI:

 

 

 

 

 

GIMNAZJUM

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
 

 

 

 

 

 

 

Ponad to prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców w Świetlicach oraz opiekunów dzieci na koloniach w zakresie realizacji zajęć profilaktycznych.

 

Powyższe działania realizuje pedagog-profilaktyk Małgorzata Mróz
 pracownik Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Wersja XML