Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


W dniu 3 lipca 2012r. zakończyła się realizacja projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem projektu było kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Przemyskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Zakres rzeczowy projektu obejmował:
• budowę drogi dojazdowej od ul. Bakończyckiej do ul. Pustej
• budowę drogi publicznej od ul. Pustej do ul. Stwowej
• budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego
• budowę sieci kanalizacyjnej
• budowę sieci wodociągowej
• meliorację przedmiotowego terenu.


Wartość całkowita: 20 470 578,19 zł
Dofinansowanie w ramach RPO WP: 16 648 613,56 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Wersja XML