Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany terminu składania wniosków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 26 lipca 2012r. Zarząd PFRON przedłużył termin skłądania wniosków dotyczących obszarów A,B,C,D i F programu. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2012r. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a pokój nr 2 (parter).

Wersja XML