Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej - chwalą nas za pozyskiwanie funduszy unijnych

Dzisiejsze (17 lipca br.) wydanie dziennika Rzeczpospolita przedstawia wyniki corocznego Rankingu Samorządów, przygotowywanego przez redakcję gazety. Wyniki rankingu zatwierdziła niezależna kilkuosobowa kapituła składającą się z przedstawicieli instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Nasze miasto wypadło znakomicie w zestawieniu gmin najskuteczniej pozyskujących fundusze unijne (Europejski samorząd - ranking wykorzystania funduszy unijnych), w kategorii miast na prawach powiatu zajęliśmy 2 miejsce!

Wręczenie dyplomów laureatom Rankingu odbyło się 16 lipca w redakcji Rzeczpospolitej, a w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla to wyróżnienie odebrał z rąk prof. Jerzego Buzka Zastępca Prezydenta Wojciech Błachowicz.

Przygotowując ranking "Europejski samorząd" redakcja wykorzystała dane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zestawienie powstało na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego wsparcia unijnego z krajowych programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych. W tegorocznym rankingu, jak rok temu, samorząd mógł maksymalnie uzyskać 100 pkt, z czego 45 pkt za wartość wykazanych w budżecie za 2011 rok dochodów z funduszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 45 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie zawartych w 2011r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz 10 proc. za liczbę tych umów. Samorządy zostały sklasyfikowane w trzech kategoriach: gmin miejskich i miejsko wiejskich, miast na prawach powiatu i gmin wiejskich. Przemyśl uzyskał w tym zestawieniu 47, 91 pkt - najwyżej sklasyfikowany Konin 53, 43 pkt.

W Rankingu samorządów jednostki samorządu terytorialnego również zostały sklasyfikowane w trzech kategoriach: gminy miejskie i miejsko wiejskie (zwyciężył Kołobrzeg), gminy wiejskie (pierwsze miejsce dla Stepnicy w Zachodniopomorskim) oraz miasta na prawach powiatu (Gdańsk przed Poznaniem i Sopotem, Przemyśl zajął 37 miejsce).

Wyróżnionym samorządom obok prof. Jerzego Buzka gratulacje składali także Elż­bie­ta Bień­kow­ska, mi­ni­ster roz­wo­ju re­gionalego oraz To­masz Wró­blew­ski, re­dak­tor na­czel­ny „Rzeczpospolitej".

 

JPGRanking Europejski Samorząd

JPGZastępca Prezydenta Miasta Wojciech Błachowicz z Redaktorem Naczelnym "Rzeczpospolitej" Tomaszem Wróblewskim

Wersja XML