Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Jesteś uczniem 5 lub 6 klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum?

Spędzasz wakacje w towarzystwie Babci i Dziadka?
Poszukujesz inspirującego zajęcia?

Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

AKTYWNI BABCIA I DZIADEK
MÓJ POMYSŁ NA  WOLNY CZAS NA EMERYTURZE


napisz:
esej, opowiadanie lub komiks o swojej wizji bycia aktywnym na starość.
Możesz napisać jak rozumiesz aktywność zawodową - czyli jak postrzegasz pracę i karierę
zawodową w wieku dojrzałym.
Możesz również zająć się tematem aktywności społecznej starszych ludzi, którzy często,
jako wolontariusze, działają na rzecz społeczności lokalnych.

To tylko inspiracje - reszta zależy od Ciebie, Twojej pomysłowości.

nagrody:
autorzy najlepszych prac dostaną nagrody finansowe, przewidziano także wyróżnienia
rzeczowe w postaci materiałów promujących Europejski Rok Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Miedzypokoleniowej.

termin nadsyłania prac upływa 13.09.2012 r.

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę: http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/konkursy.html

PDFPlakat (377,07KB)

Wersja XML