Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Węgierskiej

MKL-III.6840.4.2012.GC4                                Przemyśl, dnia 22 czerwca 2012 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 18 lipca 2012 r. o godz. 830 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszącego 3/32 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 401 o pow.0,3268 ha i działka nr 402 o pow. 0,0386 ha obie w obrębie 204 m. Przemyśla, położonej przy ul. Węgierskiej.

Wersja XML