Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań w zakresie programów z elementami profilaktyki uzależeń w czasie wypoczynku letniego

Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 w zakresie wspierania różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego stacjonarnego i wyjazdowego.

Wyniki konkursu w załączeniu.

Wyniki konkursu są dostępne:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej www.przemysl.pl w odnośniku Organizacje pozarządowe/Ogłoszenia,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

DOTWyniki konkursu (58,50KB)

Wersja XML