Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BGP.16 - PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY – wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu


DOTwniosek (41,50KB)

DOTwniosek (41,50KB)

DOTKarta usługi (70,00KB)

Wersja XML