Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 13 czerwca 2012 r. w Urzędzie Miejskim  w Przemyślu odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uczestnicy spotkania dyskutowali nad „Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011”, zapoznali się z wynikami badania ankietowego nt. jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi  oraz przyjęli harmonogram prac Rady w roku 2012 i 2013.  
Kolejne posiedzenie zaplanowano na przełomie września i października br.

Więcej informacji nt. działalności Rady >>>
 

Wersja XML