Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte, wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu w Przemyślu

W poniedziałek 4 czerwca br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się otwarte, wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu. Przybyłych na to spotkanie wychowanków oraz pedagogów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z Przemyśla powitał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Była to doskonała okazja do przedstawienia istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem ośrodków i placówek sprawujących opiekę nad osobami z autyzmem. Propozycji wysłuchała Katarzyna Hall, Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, oraz Marek Rząsa Poseł na Sejm RP biorący udział w jej pracach. Podczas spotkania omawiane były również problemy osób niepełnosprawnych i autystycznych oraz perspektywy rozwoju stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych.

JPGOtwarte, wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu w Przemyślu

JPGOtwarte, wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu w Przemyślu

JPGOtwarte, wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu w Przemyślu

JPGOtwarte, wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu w Przemyślu

Wersja XML