Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozmawiano na temat współpracy polsko-ukraińskiej

W niedzielę  3 czerwca br. w Mościskach, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla uczestniczył w spotkaniu z Longinem Komołowskim Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz z przedstawicielami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Mościskach. Rozmawiano między innymi na temat potrzeby mieszkańców Mościsk związanych z budową infrastruktury sportowej. Wiele miejsca poświęcono również rozwojowi dotychczasowej współpracy z samorządem Przemyśla.
Wizyta Prezesa Komołowskiego w Mościskach była jednym z punktów programu pobytu na Ukrainie. Spotkał się on również z Polakami mieszkającymi we Lwowie oraz przedstawicielami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie. Tam poruszona została sprawa Domu Polskiego we Lwowie i bardziej zdecydowanych działań z tym związanych.

Wersja XML