Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Prezydent Miasta Przemyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień  dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego stacjonarnego i wyjazdowego, kwota 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 września 2012 roku. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, Kancelaria Ogólna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2012 roku do godz. 15.30 (nie decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: KLIKNIJ

przygotowała M. Kroczek

Wersja XML