Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pn. "Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym"

W dniach 24-26 września 2012 r. w Zakopanem Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje XV Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową pn. „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”.
Tematem tegorocznej konferencji jest „Praca z rodziną dziecka”. Oprócz wykładów, organizatorzy zaplanowali również warsztaty w małych grupach, podczas których uczestnicy konferencji będą mieli okazję poznać konkretne metody pracy z rodziną.
Konferencja skierowana jest m.in. do pracowników świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie internetowej: www.parpa.pl.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Pacławska - Wydział Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10A,  tel. 16-678 40 10.

 

Wersja XML