Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowa konferencja pedagogiczna

W dniach od 22 do 25 marca   2012 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna „ Przyszłość nabywamy kosztem teraźniejszości. Wyzwania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy samorządowi z  Polski (Podkarpacie), Ukrainy (rejon Lwowski) i Niemiec (Kraj Saary). Ponieważ Gimnazjum nr 3 w Przemyślu utrzymuje kontakty partnerskie ze szkołą Edith-Stein-Schule w Friedrichsthal w Niemczech, w konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z obu szkół. Gimnazjum nr 3 reprezentował Dyrektor Szkoły Stanisław Kołodziej oraz Nauczyciel języka niemieckiego Damian Schulz. Ze strony niemieckiej na konferencję przybył Dyrektor Szkoły Werner Hillen wraz z Nauczycielką Aliną Zimowski.

Pierwsza część konferencji odbyła się we Lwowie a druga w Rzeszowie i Jaśle. Na konferencji omówiono im. in. zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem człowieka w aspekcie wpływu różnych środowisk, jak również trójstronnej współpracy związanej ze zrównoważonym rozwojem między trzema regionami: podkarpackim, Kraju Saary i  regionu lwowskiego.

JPGNULL (124,88KB)

JPGNULL (128,41KB)

JPGNULL (83,27KB)

JPGNULL (92,46KB)

Wersja XML