Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych przy ul. Batorego i przy ul. Słowackiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości:
1)  stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 214 m. Przemyśla, przy ul. Batorego, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w częściach niewydzielonych, na rzecz posiadaczy garaży, oznaczonych jako :
a) działka nr 1252/2 o powierzchni 0,6532 ha obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00082747/6,
b) działka nr 1252/6 o powierzchni 0,5817 ha obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00082494/7,
2) stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w obrębie 207 m. Przemyśla, przy ul. Słowackiego, obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00061419/5 oznaczonej jako działka nr 1581o powierzchni 0,0101 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w częściach niewydzielonych na rzecz posiadacza garażu.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa w dniu 29 maja 2012 r.

Wersja XML