Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydłużone godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 81/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu zmienione i wydłużone zostały godziny obsługi mieszkańców. W Każdy wtorek miesiąca w wydziałach: Komunikacji i Dróg oraz Kasie Urzędu sprawy można załatwiać od godziny 8.00 do 16.30. Przy czym przyjmowanie klientów w tym dniu odbywa się do godz. 16.00.
Inna zmiana Regulaminu Pracy dotyczy możliwości odbioru urzędowych pism awizowanych.  Stanowisko d/s wysyłki korespondencji oraz koordynowania prac związanych z jej doręczaniem pracuje  we wtorki każdego tygodnia w godzinach od 8:00 do 17:00. Zmieniono również godziny dostarczania poczty Urzędu przez gońców obecnie obowiązuje w poszczególnych dniach tygodnia,  tj.  od poniedziałku  do piątku czas pracy w godzinach  od 10:00  do  18:00.
Zarządzenie podpisane zostało w dniu 30 marca br. i zaczęło obowiązywać od dnia 14 kwietnia br. 

 

 

Wersja XML