Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. Komisja rozpatrywała sześć wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego, a wyniku tajnego głosowania Prezydent Miasta przyznał Doroczną Nagrodę: 

Zespołowi Tanecznemu „Koralik” w wysokości 10.000 zł. brutto za całokształt działalności w dziedzinie tańca.

Wersja XML